Minőségirányítási rendszer

0001.01.01

A Nemzeti Közművek földgázhálózati társasága, mint földgázelosztási engedélyes célja ügyfelei és partnerei lehető legteljesebb, színvonalas kiszolgálása. Célja továbbá a másfél évszázados gázszolgáltatási szaktudás és tapasztalat megtartása és növelése, a folyamatok fejlesztése, a vevői igényeken alapuló megbízható és biztonságos gázelosztás, a rugalmas és gyors kiszolgálás, hatékony környezet-, munkahelyi egészség- és biztonságközpontú működés megvalósítása.

A Társaság ennek érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet.

A Társaság vezetősége elkötelezett a kialakított minőségirányítási rendszer működtetése mellett, aktívan részt vesz bármilyen felmerülő probléma megoldásában, támogatja, segítséget nyújt annak külső és belső kapcsolatrendszerében.

Figyelembe véve Társaságunk üzleti tevékenységét, a műszaki-biztonsági előírásokat, a jogi követelményeket, a környezeti szempontokat, a pénzügyi, működési és üzleti elvárásokat, a Társaság tevékenységét a rendszerhasználók, a fogyasztók elégedettsége, a környezet védelme és a biztonságos működés iránti elkötelezettség szellemében végzi.

A Társaság tulajdonosai támogatják a rendszer fejlesztését, az ember és környezetközpontú gondolkodás elmélyítését az NKM Földgázhálózati Kft. minden működési területén, elvárják a lehető leghatékonyabb munkavégzést, és a költségcsökkentést a konzekvensen legkedvezőbb megoldások választásával.