Közbeszerzés

0001.01.01

Az NKM Földgázhálózati Kft. (Társaság) mint földgázipari vállalkozás a Magyar Energia Hivatal által kiadott földgázelosztási működési engedéllyel rendelkezik.

Erre tekintettel a Társaság közszolgáltatóként a földgázelosztási tevékenysége keretében folytatott, az elosztóhálózat üzemeltetésével és az elosztóhálózathoz való hozzáférés biztosításával kapcsolatos tevékenységei tekintetében a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozik.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXIX. törvény (régi Kbt) alapján a közbeszerzési kötelezettséget megalapozó jogszabályhelyek megjelölése: 162. § (1) b) pont és 271. § (1) a) pont.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (új Kbt.) alapján a közbeszerzési kötelezettséget megalapozó jogszabályhelyek megjelölése: 6. § (1) e) pont

A Társaság a közbeszerzési törvény szerinti közzétételi kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:

I. A régi Kbt. alapján indult eljárások:

2009. április 1. előtt indult eljárások

A Társaság a régi Kbt. 2009. március 31-én hatályos 99. § (4), 305. § (5) és 307. § (2) bekezdéseiben foglalt közzétételi kötelezettsége teljesítése érdekében az alábbi dokumentumok elérhetőségét biztosítja honlapján.

Közbeszerzési dokumentumok - 2009. április 1. előtt indult eljárások
Olvasható név Módosítás dátuma
[Folder]A szerződések módosításáról szóló tájékoztatók
[Folder]A szerződések teljesítéséről szóló tájékoztatók
[Folder]Ajánlattevői, alvállalkozói bejelentések
[Folder]Szerződések

Közbeszerzési dokumentumok - 2009. április 1. után indult eljárások

A Társaság a régi Kbt. 17/C. §-ában foglalt közzétételi kötelezettsége teljesítése érdekében az alábbi dokumentumok elérhetőségét biztosítja honlapján.

Közbeszerzési dokumentumok - 2009. április 1. után indult eljárások
Olvasható név Módosítás dátuma
[Folder]2010
[Folder]2011
[Folder]2012

II. Az új Kbt. alapján indult eljárások

A Társaság az új Kbt. 30-33. §-ában foglalt közzétételi kötelezettsége teljesítése érdekében az alábbi dokumentumok elérhetőségét biztosítja honlapján.

Közbeszerzési dokumentumok - 2012. január 1. után indult eljárások
Olvasható név Módosítás dátuma
[acrobat]1852 sz eljárás Budapest, VII. ker. Peterdy utca
[acrobat]1853 sz eljárás Budapest VII. ker. Klauzál tér
[acrobat]1854 sz eljárás Budapest VII. ker. Szövetség utca
[acrobat]1855 sz eljárás Budapest XVIII. ker. Almáskert
[acrobat]1856 sz eljárás Budapest III. ker. Kiskorona utca
[acrobat]1857 sz eljárás Budapest III. ker. Mókus utca
[acrobat]1884 sz eljárás Budapest, XXI. ker. Kossuth Lajos utca
[acrobat]1885 sz eljárás Budapest III. ker. Kalap utca
[acrobat]1886 sz eljárás Budapest IV. ker. Aradi utca
[acrobat]Előzetes vitarendezés Gázkar Kft.
[acrobat]Előzetes vitarendezés Pulzus Plusz Kft.
[acrobat]Előzetes vitarendezés VABEKO-VULKÁN Konzorcium