Leolvasás

0001.01.01

Az Ön gázfogyasztásának elszámolási alapját a gázmérőn leolvasott, köbméterben kifejezett mérőállás és az előző leolvasás során leolvasott mérőállás különbsége képezi. 

A korrekt elszámoláshoz elengedhetetlen a pontos leolvasás, így megbízottunk bejutása a gázmérőhöz. 

Sikertelen leolvasás esetén az elszámolás az előző időszak fogyasztása alapján becsült mérőállásnak megfelelő értékkel készül el.

A gázmérők leolvasását

a Díjbeszedő Holding Zrt. munkatársai végzik

  • a 20  m3/h–nál kisebb mérőteljesítményű gázmérővel rendelkező lakossági és nem lakossági felhasználók,
  • a 20 m3/h feletti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, valamint 
  • a 20 - 100 m3/h közötti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági  felhasználók esetében; 

az NKM Földgázhálózati Kft. munkatársai végzik

  • a 100 m3/h feletti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók esetében.

A Díjbeszedő Holding Zrt. munkatársai a társaságunk által kibocsátott fényképes igazolvánnyal és megbízólevéllel rendelkeznek, amelyeket – az Ön biztonsága érdekében – kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzen.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy más földgázelosztó társaságokhoz hasonlóan a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. is alkalmazza az aktuális mérőállás digitális fényképpel történő dokumentálását. 

Kérjük, tegye lehetővé, hogy a megbízott munkatárs (leolvasás esetén mindig 1 fő) a gázmérő számlálójának állását rögzítse, valamint a gázmérőről és tartozékairól (pl.:jogi zár, nyomásszabályozó) digitális fényképet készítsen.

A fotók nemcsak a pontosabb leolvasást és ezáltal a precízebb számlakibocsátást szolgálják, hanem segítséget nyújtanak az esetleges reklamációs ügyek gyorsabb kivizsgálásában is.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a 477-1310 telefonszámon lehet ellenőrizni a leolvasást végző munkatársak jogosultságát.