Szerelési nyilatkozat

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és hozzá kapcsolódó rendeletek értelmében

Gázellátási rendszerek szerelésére jogosított kivitelező adatai*

Gázszerelő neve *
Lakcíme *
Engedély száma *
Telefonszám *
A kiviteli terv nélküli készülékcserét itt kérjük jelezni

Felhasználó adatai (terv szerint)*

Név *
Felhasználási hely címe *
Összekötéskor lezárandó gázmérők száma *
Tervszám *

Leszerelt fogyasztói készülék adatai

Db
Típus
m3/h
 
Db
Típus
m3/h
 
Db
Típus
m3/h

Új fogyasztói készülék adatai

Db
Típus
m3/h
 
Db
Típus
m3/h
 
Db
Típus
m3/h

Meglévő/megmaradó fogyasztói készülék adatai

Db
Típus
m3/h
 
Db
Típus
m3/h
 
Db
Típus
m3/h


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beépített vezetékek, idomok, elzárószerelvények, tömítő- és segédanyagok, készülékek, tartozékok az érvényben lévő műszaki-biztonsági előírásoknak és az NKM Földgázhálózati  Kft. műszaki utasításrendszere szerint kerültek beépítésre, azok az érvényes minőségi követelményeknek megfelelnek, a minőséget igazoló dokumentumaik nyomonkövethetők. Az NKM Földgázhálózati Kft. által végzett műszaki-biztonsági ellenőrzés időpontjára a szükséges hiteles/kalibrált eszközöket, azok dokumentációját és a feltételeket biztosítom.
 

Amennyiben a fentieket elfogadja, kérem, itt jelezze *

Szerelési nyilatkozat benyújtójának adatai

Név / cég neve
Adószám
Cégjegyzékszám
Születési hely
Születési idő
Dátum formátum: yyyy.MM.dd..
Dátum
Anyja neve
Lakcím / címhely
Telefon / fax
E-mail

A szerelési nyilatkozat benyújtója feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben részletezett munkavégzés kapcsán felmerülő, az NKM Földgázhálózati Kft. mindenkor érvényes „Szolgáltatási épületgépészeti és csőfektetési díjszabása” szerinti díjakat az NKM Földgázhálózati Kft. által kibocsátott számla fizetési határidején belül maradéktalanul megfizeti.

Az NKM Földgázhálózati Kft.-vel kölcsönösen egyeztetett és elfogadott időpontra kitűzött műszaki-biztonsági ellenőrzés lemondása kizárólag írásban történhet. Az NKM Földgázhálózati Kft. a lemondást kizárólag jelen szerelési nyilatkozat benyújtójától vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személytől fogad be. A lemondást, mely tartalmazza a felek által előzetesen egyeztetett időpontot, az NKM Földgázhálózati Kft. ügyfélszolgálatán kell személyesen benyújtani, vagy a 06-1-456-3925 faxszámra megküldeni, illetve a szkennelt lemondó nyilatkozatot el lehet küldeni a meo@fogaz.hu e-mail címre. A lemondó nyilatkozat személyes benyújtása esetén a nyilatkozat benyújtásának időpontját (dátum, óra, perc) a Felek a benyújtott dokumentumon rögzítik, és aláírásukkal igazolják. Fax útján vagy e-mailben történt lemondás esetén a Felek a lemondás bejelentésének időpontjaként kölcsönösen elfogadják a fax üzeneten feltüntetett érkezési időpontot, ill. az e-mail érkezésének számítógépes rendszerünkben rögzített időpontját. A műszaki-biztonsági ellenőrzés lemondása az ellenőrzés napján reggel 08:00 óráig lehetséges. A fenti feltételeket a szerelési nyilatkozat benyújtója elfogadja.

Amennyiben a fentieket elfogadja, kérem, itt jelezze